EnterRoom

Regulamin serwisu EnterRoom.pl

Wersja z dnia 04/12/2021r. I. Postanowienia ogólne (kim jest przedsiębiorca, a kim użytkownik strony).

1.1. Właścicielem Serwisu Internetowego EnterRoom.pl jest PROCESY DORADCZE PAULINA PODOLSKA z siedzibą w Gdyni (adres do korespondencji: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Budynek IV C, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) adres poczty elektronicznej: kontakt@enterRoom.pl, zwaną dalej Usługodawcą

1.2. Serwis Internetowy skierowany jest do odbiorców będącymi osobami fizycznymi oraz przedsiębiorcami, zwanych dalej UŻYTKOWNIKAMI

1.3. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Serwisie  Internetowym  w  związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu  jest  Usługodawca. 

1.4. Z aktualną polityką prywatności oraz treścią klauzuli informacyjnej  RODO UŻYTKOWNIK może zapoznać się na stronie https://enterroom.pl/enterroom-polityka-prywatnosci/ 

 

II. Usługi dostępne w serwisie EnterRoom.pl.

1.1.Blog, 

1.1.1. Blog jest nieodpłatną usługą dostępną w serwisie EnterRoom.pl dla wszystkich Użytkowników. 

1.1.2.Rozpoczęcie korzystania z bloga odbywa się przez wejście w zakładkę BLOG lub poprzez wejście bezpośrednio w treści artykułu opublikowanego na blogu

1.1.3. Zakończenie korzystania z bloga odbywa się poprzez zamknięcie okna przeglądarki, w którym wyświetlany jest blog lub poprzez przejście na inną stronę Internetową. 

 

1.2. Formularz Zapytania 

1.2.1. Formularz zapytania jest nieodpłatną uslugą umożliwiającą kontakt Użytkownika z Uslugodawcą poprzez wypełnienie formularza internetowego. 

1.2.2. W Formularzu Zapytania niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:  Imienia oraz Nazwiska, adresu email oraz numer telefonu. 

1.2.3. W formularzu zamówienia Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe informacje – wybrać zagadnienie, którego kontakt dotyczy, podać nazwę firmy i dodać opis. 

1.2.4. Wysłanie formularza nastąpi wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz naciśnięciu przycisku Wyślij

 

1.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu EnterRoom.pl, 

1.3.1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

1.3.2. dostęp do poczty elektronicznej (w przypadku skorzystania z formularza);

1.3.3. aktualna przeglądarka internetowa

1.4.4. zalecane jest  włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

III. Postanowienia końcowe.

1.1. Wszelkie dane, ceny i opisy podane w serwisie EnterRoom.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 

1.2. Usługodawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi prawami autorskimi do treści opublikowanych w serwisie EnterRoom.pl, w szczególności:

1.2.1. Opisów usług

1.2.2. Artykułów na blogu

1.2.3 Treści multimedialnych, w tym zdjęć, materiałów graficznych oraz audio-wideo

1.3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. 

EnterRoom - jak się przebranżowić

future

PIGUŁKA WIEDZY NA TEMAT PRZEBRANŻOWIENIA DOSTĘPNA DLA CIEBIE OD RĘKI.

ZOSTAW SWÓJ E-MAIL I POBIERZ BEZPŁATNE MATERIAŁY: