EnterRoom

Polityka prywatności / Regulamin usług płatnych

Polityka prywatności Enterroom.pl

 
Firma PROCESY DORADCZE PAULINA PODOLSKA, NIP 955-20-25-600, REGON: 380586244 (zwana dalej EnterRoom) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis EnterRoom.pl (zwany dalej SERWISEM).
 
Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak może chronić swoją prywatność.

1. Korzystając z Serwisu, akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

2. Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby:

1) informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzach kontaktowych lub podczas rejestracji w systemie

2) informacje pozyskiwane w trakcie korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika:

    czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
    adres IP urządzenia Użytkownika,
    żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik),
    adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik,
    informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika,
    informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika.

3. W ramach działalności Serwisu wykorzystywane są również pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia Użytkownika.

4. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (session cookies, session storage) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki).

2) „stałe” (persistent cookies, local storage) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Każdy Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies w niej stosowanych.

6. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze Użytkownika. Internauci mogą samodzielnie w każdym momencie zmienić te ustawienia, w tym zablokować pliki cookies. Pamiętać trzeba jednak, że zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą spowodować, iż niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać poprawnie.

7. Serwis używa plików cookies w celu:

    utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki Użytkownika),
    obsługi skryptów statystyk,
    tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami o działaniach PARP,
    ułatwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.

8. W powyższych celach stosowane są Serwis powszechne na rynku internetowe technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu w Serwisie oraz optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych. Serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:

    liczba wejść unikalnych/odsłon,
    kraj,
    przeglądarka,
    czas wizyty.

Dane są gromadzone za pomocą rozwiązań zewnętrznych dostawców. Obecnie używamy Google Analytics, oraz narzędzi dostarczanych przez Facebook. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics oraz zasadami dotyczącymi danych Facebook.

9. EnterRoom dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwis  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolować metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall i urządzenia zabezpieczające serwer. Dostępu do danych udzielamy jedynie pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

10. Zastrzegamy prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści w serwisie www.EnterRoom.pl .

 

 

Regulamin świadczenia usług płatnych i płatności online w serwisie EnterRoom.pl

 


z dnia 29/03/2022r.

Regulamin określa zasady płatności za szkolenia oraz towary/usługi zakupione w serwisie EnterRoom.pl (Serwis)

Właścicielem EnterRoom.pl jest firma PROCESY DORADCZE PAULINA PODOLSKA z siedzibą w Gdyni (adres do korespondencji: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Budynek IV C, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) adres poczty elektronicznej: kontakt@enterRoom.pl, NIP 955-20-25-600, REGON: 380586244 zwaną dalej Firmą

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin płatności online za pośrednictwem strony internetowej.

Firma – PROCESY DORADCZE PAULINA PODOLSKA z siedzibą w Gdyni (adres do korespondencji: Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Budynek IV C, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia) adres poczty elektronicznej: kontakt@enterRoom.pl,

Usługi/towary – usługi/towary płatne przedstawione w ofercie Firmy na stronie internetowej www.EnterRoom.pl bądź w ofercie przygotowanej indywidualnie dla Kupującego.

Kupujący – osoba, która dokonała zakupu towarów lub usług Firmy.

Sprzedaż usług prowadzi Firma.

I. Zawarcie umowy sprzedaży 

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia bezpośrednio w serwisie EnterRoom.pl
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia na stronie https://enterroom.clickmeeting.com/ zarządzanej
  3. złożenia przez Kupującego zamówienia na adres e-mail kontakt@enterroom.pl. W
  4. zamówieniu Kupujący winien wskazać następujące dane: nazwa firmy oraz dane do faktury, dane osoby kupującej i umówioną usługę/towar oraz cenę.
  5. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line, BLIK, kartą płatniczą za pomocą systemu PayU, poprzez wysłany link przez Firmę na podany przez Kupującego adres e-mail.
  6. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu PayU.
 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu usług/towarów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej www.EnterRoon.pl. Złożenie zamówienia na adres kontakt@enterroom.pl  jest równoznaczny z akceptacją jego treści.
 3. Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.
 4. Ceny usług i produktów nie zawierają podatku VAT, chyba, że jest to wyraźnie wskazane.
 5. Warunkiem realizacji usługi jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty PayU)
 6. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie PayU  i wpływie środków na rachunek PayU.
 7. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt na adres e-mail kontakt@enterroom.pl podając dane do faktury VAT.
 8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w złożonym zamówieniu.
 9. Firma udostępnia następujące formy płatności
  1. Płatności obsługiwane przez PayU.pl

II. Dane osobowe

 1. Administratorem danych przekazanych przez Kupującego jest Firma.
 2. Celami zbierania danych są zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust.1 lit.b RODO), wykorzystanie ich do celów księgowych (art. 6 ust.1 lit. c RODO) oraz w wyjątkowych sytuacjach ustalenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności.
 4. Odbiorcą podanych danych przez Kupującego mogą być upoważnieni pracownicy Firmy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Firmy.
 5. Dane są przechowywane do momentu upływu okresów wynikających z przepisów podatkowych oraz przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.
 6. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

III. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres Firmy podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
  1. rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez , przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  2. usług przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@enterroom.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 5. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

V. Postanowienia końcowe

 1. O planowanej zmianie Regulaminu Firma poinformuje z 5-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.enterroom.pl w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2022r.
 3. Wszystkie dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.enterroom.pl.
 4. Wycena usług/towarów znajduje się na stronie www.enterroom.pl lub przygotowywana jest indywidualnie. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie świadczonych usług/towarów umieszczonych na stronie www.enterroom.pl.
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.enterroom.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
EnterRoom - jak się przebranżowić

future

PIGUŁKA WIEDZY NA TEMAT PRZEBRANŻOWIENIA DOSTĘPNA DLA CIEBIE OD RĘKI.

ZOSTAW SWÓJ E-MAIL I POBIERZ BEZPŁATNE MATERIAŁY: